akü nedir
ANASAYFABB AKÜKURU AKÜAKÜ NEDİRİLETİŞİM

Akü Nedir ?

Doğru akım enerjisini depolamak için kullanılan; Akü ler günümüz teknoloji dünyasının vazgeçilmez unsurlarından biridir.

Depolanan DC Gerilim sayesinde elektrik enerjisinin olmadığı heryerde akü ler sayesinde enerji elde etmek mümkün olabilmektedir. Akü lerin çeşitli üretim teknolojileri olmakla birlite

FCM Akü olarak Kuru akü ler konusunda Hizmet vermekteyiz. Kuru Akü içerisinde Sıvı ihtiva etmediğinden gaz sızdırmaz, sıvı asit akıtmaz, yanlış kullanım veya üretim hatası nedeni ile patlama riski oluşturmaz.

Bu nedenle Ups akü sü olarak tercih edilir. Tüm pozisyonlarda (yatay/dikey) çalıştırılabilen kuru akü ler ile üstün performans elde ediliri. Kesintisiz güç kaynakları nın üretim teknlojisine göre bir ups sisteminde çeşitli adetlerde kuru akü kullanılmabilmektedir.

12V ve 6V olarak imal edilen kuru akü sistemleri güvenli akü kullanımı için ideal ortağınız olur.

Kuru akü ler Hücre Adedi İçin ; V Max : 122.6 V Hücre : 2.23 İstenen Hücre = 122.6 / 2.23 = 55 hücre

Minimum Hücre Voltajını Bulmak İçin ; V Min : 99 Hücre Adedi : 55 Volt/Hücre = 99 / 55 = 1.8 volt/hücre

Bu basit hesaplamadan sonra üretici firmaların hazırlamış olduğu akü seçim tablolarından deşarj voltajı

1.8 V/hücreye göre hazırlanmış olan tablodan 3 saat sütununa bakarak 200 A veren akü bulunur.

12 V'luk monoblok akü bağlanacaksada 55/6 : 9 adet akü olmalıdır.

Stasyoner Akü 'DE ŞARJ Yüzdürme Şarjı ; Yüzdürme şarjı stasyoner akü lerin hazır durumda tutulabilmelerinin en sağlıklı yoludur. Akü grubunu şarj keybetmeden hazır tutmak için 2.3 + %1 V hücre olacak şekilde yüzdürme şarjının voltajı ayalanır.

Hızlandırılmış Şarj ; Bu şarj yöntemi hücre sularının tamamlanmasından hücre değişikliklerinden sonra yada yıllık bakımlarda kapasite testinden hemen sonra yapılır.; Hücre voltajları 2.34 - 2.40 V/hücre olana kadar kapasitenin % 15'i kadar akım verilir.Daha sonra akım kapasitenin % 5'ine düşürülür ve 2 saat boyunca yoğunluk ve voltaj da herhangi bir değişiklik olmuyor ise akü grubu şarj olmuş demektir.

Kuru Tip Akü; Teknoloji geliştikce insan yaşamını kolaylaştırmak kesintiye uğratmamak güvenliğini sağlamak adına çeşitli cihazlar üretilmektedir. Üretilen bu cihazlar insanların hayatının geçtiği tüm yerlerde kullanılmakta ( evlerişyerleri oteller hastaneler okullar v.b ) ve bu cihazlar akü ile beslenmektedir.Kuru akü lerinde içerisinde sıvı bulunmadığı bu yüzden de gaz çıkışı olmadığı için insanların yaşadığı tüm alanlarda rahatlıkla kullanılmaktaıdır.

Kuru Akü; Avantajları, Tamamen kapalı ve bakım gerektirmez. Çok geniş bir ısı yelpazesinde çalışabilir. Özel alçak basınçlı emniyet valfleriyle teçhiz edilmişlerdir. Tampon şarj'da çalışmaya müsaitlerdir. İç dirençleri düşük olduğundan bekleme esnasında kayıpları çok düşüktür. İçlerinde asit olmadığı için yatay dikey her pozisyonda kullanabilirler.